top of page

#KKNOKPhotoChallenge2020

📚He KULEANA ta katou e HOILINA MAU a e HOOHANOHANO MAU ai i na tupuna o Niihau 💕 HOOMAITAI i na haumana a pau loa i lilo i mea katau 👏🏽 ua HOOTO IA ketahi mahele o ta katou kuleana NUI no na hanauna e hiti mai ana! 🙌🏽 #mahaloiaIesu #heKULEANAtakatou #hoilinamau #tupaalikekatou #hoohanohanoinatupunaoNiihau #eolamauitaoleloNiihau #eolamauinamuoleloNiihau

IMG_4558
IMG_3475
IMG_3467
IMG_3468
IMG_3463
IMG_3445
IMG_3434
IMG_3431
Kula Pepe enjoyed some time outside toda
Our preschoolers are busy busy today!Pra
Taylor Fredin, daughter of Kumu Debra Pe
unnamed (1)
O - Ma - O - Ma - O_OMAOMAO__Kumu Lu and
Papa Malao, Papa Etahi and Papa Elua pra
ex
Today was also Hoola Health Day at Ke Ku
First things first..
Picture day a Ke Kula Niihau O Kekaha 📸
Kumu Alakai and the 3rd to 5th grade Hau
P.E
Today our students participated in physi
Just a few picture from today's field tr
Papa Tietie visited Island School for 20
Eō E Lili’u 2018 _Papa 6-12_Hai Olelo_ M
Eō E Lili’u 2018 _Hai Olelo_ Ella Grace
Eo E Liliu 2018 Results _Papa 6-12 divis
And that's a wrap!__Motu O Kahelelani IV
Sharing our Manao Nui with our Community
bottom of page